6508.com
  •  
工程称号:马来西亚Kenanga International办公楼
种类:5mmF绿+0.38PVB+5mm白玻

Project Name: Malaysia Kenanga International office buliding
TYPE:5mm F Green +0.38PVB+5mm clear

地点:广东省佛山市高超区富湾工业园 电话:+86-757-88816661 88816662 88816663 传真:+86-757-88816660 邮箱:sales@sbg-glass.com.cn